Comment on page

Tùy biến màu sắc cho website

Flatsome cho phép bạn tùy biến màu sắc như: màu chủ đạo, màu sắc chung của văn bản, đường link. Nếu trong tính năng tùy biến màu sắc của theme không cho phép thay đổi bạn phải sử dụng tính năng Custom CSS để định nghĩa màu sắc theo ý muốn (tất nhiên là bạn phải biết lập trình CSS).
Hầu hết tùy biến màu sắc đều thông qua Menu Theme options: Flatsome -> Theme Options -> Style -> Color
Tại đây bạn có thể chọn để thay đổi màu chủ đạo và 1 số chi tiết khác
Sau khi hoàn thành, bạn nhấp nút Đăng ở phía trên